Acte necesare inscriere liceu clasa a IX a ZI

*cerere de inscriere de la unitatea de invățămant;

*copie și original CI elev și părinți;

*copie și original certificat de naștere al copilului;

*adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

*foaie matricolă I-VIII, in original cu calculul mediei generale;

*fișa medicală a elevului;

*adeverință medicală - cu mențiunea --apt pentru inscrierea la clasa a IX a-- (pentru profilul tehnologic, dacă este cazul);

*hotărare de incredințare a minorului (unde este cazul);

LA INSCRIERE ELEVII TREBUIE INSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE TUTORELE LEGAL, CARE SE VA LEGITIMA.

Acte necesare inscriere liceu clasa a IX a FRECVENȚĂ REDUSĂ

*cerere tip (care se va completa la sediul unității școlare);

*copie CI;

*copie certificat de naștere;

*copie certificat de căsătorie (unde este cazul);

*foaie matricolă I-VIII, in original;

*adeverință medicală- cu mențiunea -apt inscriere liceu-;

PIERDEREA DIPLOMELOR (ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR)-diploma de absolvire sau diploma de bacalaureat sau diploma de școala profesională

*cerere tip (care se va completa la sediul unității școlare);

*copie CI;

*copie certificat de naștere;

*copie certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui);

*anunț publicat in Monitorul Oficial (este necesar ziarul). Pentru publicare este nevoie să se cunoască seria și numărul diplomei pierdute, dacă titularul nu mai are aceste date se va adresa secretariatului, personal in program cu publicul (Marți și joi-intre orele 13.00-15.00);

*declarație notarială;

*2 poze 3/4;