BACALAUREAT 2024-sesiunea august

COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE-sesiunea august 2024

*candidații vor avea asupra lor DOAR cartea de identitate și instrumente de scris

*fiecare candidat va avea de susținut proba de competențe lingvistice in limba romană, proba de competențe digitale și proba de competențe lingvistice intr-o limbă străină (la aceasta se susțin 3 probe in 2 zile)

*proba de competențe digitale incepe la ora 13,00(candidații vor intra in sală la ora 12,30); proba de audiție limbă străină incepe la ora 12.00 (cadidații vor intra in sala la ora 11.30) urmată imediat de proba scrisă de la ora 13,00

COMPETENȚE LINGVISTICE IN LIMBA ROMANĂ

Repartizarea candidaților subcomisia 1 - 9 august 2024

 

COMPETENȚE DIGITALE

Repartizarea candidaților - 12 august 2024-sala 6

Repartizarea candidaților - 12 august 2024-sala 7

 

COMPETENȚE LINGVISTICE INTR-O LIMBĂ STRĂINĂ

Repartizarea candidaților proba audiție + proba scrisă - 13 august 2024

Repartizarea candidaților proba orală-subcomisia 1(engleză) - 14 august 2024

 

I