• In 1908, Ecaterina și Emanoil Pache Protopopescu pun bazele clădirii Grupului Școlar Industrial " Grigore Cerchez", clădire căreia in perioada 1953-1958 i se dă forma actuală.
  • Din 1926 clădirea intră in posesia Camerei de Comerț și Industrie, care va inființa in 1931 o Școală de Arte și Meserii, ce funcționează pană la venirea regimului comunist.
  • Profilul tehnic este totuși păstrat prin inființarea in 1966 a unei Școli de ucenici, devenită ulterior Școala Profesională "Tudor Vladimirescu" care va funcționa pană in 1976.
  • In 1976 este inființat Liceul Industrial "Autobuzul", tot cu profil tehnic.
  • In 1998 numele liceului este schimbat in "Grigore Cerchez", unul dintre celebrii arhitecți din Romania anilor 1900-1920, ca o recunoaștere a meritelor acestuia in construirea și renovarea clădirii, făcute cu ajutorul unei importante donații din partea dumnealui.
  • INCEPAND CU 1 SEPTEMBRIE 2009 LICEUL NOSTRU SCHIMBĂ DIN NOU DENUMIREA IN COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

In prezent cifrele care ne reprezintă sunt următoarele:

Elevi

Clase (zi, seral, FR)

Săli de clasă

Profesori