ACTE NECESARE ÎN DIFERITE SITUAȚII

 

    Acte necesare înscriere liceu clasa a IX a ZI

                -cerere de înscriere de la unitatea de învățământ;

                            -copie și original CI elev și părinți;

                            -copie și original certificat de naștere al copilului;

                            -adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a;

                            -foaie matricolă  I-VIII, în original cu calculul mediei generale;

                            -fișă medicală  a copilului;

                            -adeverință medicală - cu mențiunea ”apt pentru înscrierea la clasa a IX a” (pentru profilul tehnologic, dacă este cazul);

                            -hotărâre de încredințare a minorului  (unde este cazul);

       

                            LA ÎNSCRIERE ELEVII TREBUIE ÎNSOȚIȚI DE UN PĂRINTE SAU DE TUTORELE LEGAL, CARE SE VA LEGITIMA.

 

                Acte necesare înscriere liceu clasa a IX a SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

                            -cerere  tip (care se va completa la sediul unității școlare );

                            -copie BI/CI;

                            -copie certificat de naștere;

                            -copie certificat de căsătorie  (unde este cazul);

                                       -foaie matricolă pt. clasele I-VIII, in original;

                            -adeverință medicală- cu mențiunea ”apt înscriere liceu”.

 

                PIERDEREA DIPLOMELOR (ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR)

                                            -DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE

                                            -DIPLOMA DE BACALAUREAT

                                            -DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

                            -cerere  tip (care se va completa la sediul unității școlare );

                            -copie BI/CI;

                            -copie certificat de naștere;

                            -copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

                     -anunț publicat în Monitorul Oficial (este necesar ziarul). Pentru publicare este nevoie să se cunoască seria și numărul diplomei pierdute, dacă titularul nu mai are aceste date se va adresa secretariatului, personal în  program cu publicul (Marți și joi-între orele 13.00-15.00)

                            -declarație notarială;

                            -2 poze ¾.