CERCUL „VALAHIA”

  

        Noutăți    

        NOU! NOU! NOU! Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” București  organizează, în perioada martie-mai 2018, CONCURSUL MUNICIPAL „VALORI CULTURALE EUROPENE” (inclus în Calendarul Activităților Educative Municipale-2018).

        Concursul se adresează elevilor din învățământul liceal din municipiul București, având ca obiective:

                    -aprecierea valorilor diferitelor culturi, contribuind la buna înțelegere a popoarelor europene;

                    -formarea elevilor în spiritul cetățeniei europene;

                    -transferul informațional între elevi;

                    -stimularea creativității, sensibilității, gustului estetic, inițiativei, voinței și atenției;

                    -dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, competențelor digitale și a abilității de comunicare orală și în scris, de formulare și susținere a unui punct de vedere;

                    -stimularea cooperării între școli în vederea asigurării calității în educație.

 

        Secțiunile concursului sunt:

                    A.Concurs de prezentări PowerPoint „Călători prin Europa” / participare directă (9 mai 2018)

                    B.Prezentare gastronomic㠄Preparate europene” / participare directă (9 mai 2018)

                    C.Concurs de fotografie „Magia Europei” / participare on-line (aprilie)

                    D.Concurs de colaje, afișe sau postere „Obiceiuri și tradiții europene” / participare indirectă (aprilie)

                    E.Concurs de eseuri „Valsând cu Dunărea prin Europa” / participare indirectă (martie)

                    F.Concurs de creație plastic㠄Împreună în Europa” / participare indirectă (martie)

 

        Profesorii care doresc să se înscrie la concurs pot solicita acordul de parteneriat, regulamentul concursului și fișele de înscriere la adresa de e-mail: valoriculturale@yahoo.com. Materialele pentru inscriere si regulamentul le puteți gasi și aici

 

   

          Pe data de 21 septembrie 2017 a avut loc ședința de reorganizare a Cercului de istorie-geografie „Valahia”, care are în acest an școlar un număr de 58 de membri din clasele a X-a D, a X-a E, a XI-a B, a XII-a A, a XII-a B și a XII-a F.

S-au făcut alegeri pentru stabilirea responsabilităților. Președinta cercului este eleva Mocanu Diana din clasa a XII-a A, vicepreședinți au fost aleși elevii Popa Ricardo (clasa a X-a D), Stoica Ionela (clasa a XI-a B), Haliandrou Eleni (clasa a XII-a B), iar secretar Chiriță Adrian (clasa a X-a D). Elevii coordonatori ai revistei „Timp și spațiu” sunt Apostol Cătălin (clasa a X-a D) și Andrei Adriana (clasa a XI-a B). Elevii coordonatori ai SITE-ului www.cerculvalahia.ro sunt Hârleșteanu Răzvan, Lifu Cosmin, Silișteanu Alexandru din clasa a XII-a A.

Elevii au propus și activitățile pe care vor să le organizeze în acest an școlar. Întâlnirile cercului vor avea loc în fiecare săptămână, în afara orelor.

Coordonatorul activității cercului este prof. Nedelea Nicoleta-Doina, coordonatorul activităților multidisciplinare prof. Stan Vasilica, iar coordonatorul activităților turistice și gastronomice prof. Petre Daniela.

La ședința cercului a participat și prof. Simina Andora, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare.

         Din acest an școlar, vă invităm să ne urmăriți activitățile pe site-ul cercului www.cerculvalahia.ro, unde găsiți și revista „Timp și spațiu”.

        Activitățile Cercului Valahia pentru anul școlar 2017-2018 le puteți găsi aici

 

        Despre

La data de 1 februarie 2017 a luat ființă Cercul de istorie-geografie „Valahia”, la care sunt invitați să se înscrie elevii Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”.

Inițiatorul proiectului și coordonatorul activității Cercului de istorie-geografie este prof. Nedelea Nicoleta-Doina, d-na prof. Stan Vasilica este coordonatorul proiectelor multidisciplinare, iar d-na prof. Petre Daniela coordonatorul activităților turistice și gastronomice.

În ședința de organizare, componenții cercului au hotărât ca responsabilitatea de președinte să revină elevei Mocanu Diana din clasa a XI-a A, iar cea de vicepreședinte elevului Lifu Cosmin din clasa a XI-a A.

Prin înființarea Cercului de istorie-geografie „Valahia” se urmărește realizarea unor activități de aprofundare și de dezvoltare a competențelor și abilităților teoretice și practice din domeniile istorie, geografie, discipline socio-umane, turism, gastronomie, dezvoltarea creativității, imaginației și a setei de cunoaștere a elevilor, care, în contextul societății contemporane aflate într-o continuă schimbare, necesită un volum de informații din cele mai variate domenii și perpetua adapatare la nou.

Activitățile cercului urmăresc implicarea activă a elevilor care doresc să gândească și să exprime liber gândirea ecologică, să cunoască și să aprofundeze orizontul local, fenomenele geografice, evenimentele istorice și sunt dornici să realizeze activități care să le formeze mentalitatea civică, spiritul de cercetare, capacitatea de comunicare.

Componenții Cercului „Valahia” și-au propus ca activități: vizionarea unor filme documentare, organizarea unor expoziții de fotografii, cărți, desene, hărți, organizarea unor concursuri și sărbătorirea unor zile importante din calendarul evenimentelor geografice și istorice, participarea la concursuri, olimpiade școlare și alte evenimente, colecționare de roci, documente, fotografii, hărți, realizarea unor parteneriate, elaborarea unor lucrări despre orizontul local, organizarea și desfășurarea de excursii și drumeții, elaborarea unei reviste.

Întâlnirile membrilor cercului au loc în fiecare vineri, între orele 12-13 pentru clasele care au cursuri după amiaza și 13-14 pentru clasele care au ore dimineața, deci în afara orelor de curs, în cabinetul de geografie, în care a început realizarea unei biblioteci cu cărți de specialitate, ce vor putea fi folosite la desfășurarea activităților.

Așa cum ne-am propus la înființare, la data de 1 iunie 2017 a apărut, pe site-ul https://issuu.com/timpsispatiu/docs/revista_timp_si_spatiu, numărul 1 al revistei „Timp și spațiu”, ISSN 2559 – 4516 / ISSN–L 2559 – 4516, revistă a Cercului de istorie-geografie „Valahia”.

 

Regulamentul Cercului Valahia-clic aici

 

Activități desfășurate:

Participare la Concursul multidisciplinar „Alexandru Tudor Miu” organizat de Liceul Tehnologic Energetic Câmpina (29.03.2017) a elevilor Petruș Ionela-Jesica din clasa a XI-a A cu lucrarea „Resursele naturale și dezvoltarea durabil㔠și Hârleșteanu Răzvan din clasa a XI-a A cu lucrarea „Dimensiunea istorică a globalizării”, ambele fiind coordonate de prof. Nedelea Nicoleta-Doina.

         Participare la Concursul Municipal „Primăvară dulce European㔠de la C.T.I.A. „Dumitru Moțoc”  (29.03.2017) a elevilor din clasa a IX-a D: Stan Petrișor -  premiul II și Sîrbu Nicoleta - mențiune la secțiunea Expoziție de produse dulci, fiind coordonați de prof. Petre Daniela; Apostol Daniel și El Yazami Ștefania, coordonați de prof. Petre Daniela la secțiunea Prezentări PowerPoint; Chiriță Adrian și Paiu Mihai, coordonați de prof. Nedelea Nicoleta-Doina la secțiunea Prezentări PowerPoint.

         Organizarea Concursului de desene, colaje, postere „Eu prețuiesc apa și pădurea!” (12.04.2017) și a unei expoziții cu lucrările realizate de elevi.

         Participare la Simpozionul național interdisciplinar „Credință, adevăr, creație în închisorile comuniste” organizat de Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București (5.05.2017) a elevelor Mocanu Diana și Stoicescu Camelia din clasa a XI-a A cu lucrarea „Experimentul comunist în România”, coordonate de prof. Stan Vasilica.

         Participare la Concursul de fotografie geografică organizat de Universitatea „Valahia” din Târgoviște (10.05.2017) a elevului Lifu Cosmin din clasa a XI-a A, coordonat de prof. Nedelea Nicoleta-Doina.

         Organizarea Concursului de cultură general㠄Cultură și civilizație european㔠(12.05.2017) cu ocazia Zilei Porților Deschise, la care au concurat echipele claselor a XI-a A (locul III), a XI-a B (locul I), a XI-a C (locul II) și a XI-a F (mențiune).

         Participare la Concursul de artă fotografic㠄Magia Zoom” organizat de Clubul Copiilor din Târgu Neamț (2.06.2017) a elevului Lifu Cosmin din clasa a XI-a A, coordonat de prof. Nedelea Nicoleta-Doina.

         Organizarea Concursului de postere „Evenimente care au schimbat lumea în ultimul mileniu” (7.06.2017).

 

        Imagini