OFERTA EDUCAȚIONALĂ

AN ȘCOLAR 2019-2020

Liceu zi– filieră teoretică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Real

Științe ale naturii

1

28

Umanist

Științe sociale

1

28

Liceu zi– filieră tehnologică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Comerț

Tehnician achiziții și contractări

1

28

Servicii

Tehnician în turism

1

28

Servicii

Tehnician în gastronomie

1

28

Servicii

Organizator banqueting

1

28

Tehnic

Tehnician transporturi

1

28

Liceu seral– filieră tehnologică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Tehnic

Tehnician prelucrări mecanice

1

28

Liceu frecvenţă redusă– filieră teoretică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Real

Matematică-informatică

1

28

Umanist

Științe sociale

1

28