IMPORTANT!!!! Începând cu anul școlar 2016-2017 Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez" vă așteaptă cu noi specializări:

TEHNICIAN BANQUETING &&& TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

AN ȘCOLAR 2017-2018

Liceu zi– filieră teoretică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Real

Matematică-informatică

1

28

Liceu zi– filieră tehnologică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Servicii

Tehnician în turism

1

28

Servicii Tehnician în hotelărie 1 28
Servicii Tehnician în gastronomie 1 28
Servicii Organizator banqueting 1 28

Liceu zi– filieră tehnologică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Tehnic

Tehnician proiectant CAD

1

28

Tehnic

Tehnician prelucrări mecanice

1

28

Liceu seral– filieră tehnologică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Servicii

Organizator banqueting

1

28

Liceu seral– filieră tehnologică-clasa a XI a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Servicii

Tehnician în hotelărie

1

28

Liceu frecvenţă redusă– filieră teoretică-clasa a IX a

Profilul

Specializarea

Nr clase

Nr locuri

Real

Matematică-informatică

2

58