World Space Week 2023

In perioada 4-10 octombrie 2023, s-au desfășurat in peste 25 de județe ale țării, 83 de evenimente care au reprezentat activități specifice,

descrise la art.10 din Regulamentul specific de organizare și desfășurare a Concursului SĂPTĂMANA MONDIALĂ A SPAȚIULUI  *BENEFICIILE SPAȚIULUI COSMIC PENTRU OMENIRE*, nr. 30470/15.04.20219, competiție care se regăsește in CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE - 2023

FĂRĂ FINANȚARE M.E., Nr. 24350/ 19.01.2023, la categoria 3. CONCURSURI ŞCOLARE ORGANIZATE IN COLABORARE CU TERȚI, poziția nr. 129

* conștientizarea schimbărilor climatice asupra participanților la proiect, vizibilă in dorința participanților să se implice in promovarea conștientizării schimbărilor climatice și să le reducă la nivel național;

Mai multe detalii găsiți aici

Proiectul Erasmus+ Before it is too late

In inițierea acestui proiect, școlile partenere din Romania, Turcia, Polonia, Croația si un ONG din Irlanda se implică in educația școlară privind schimbările climatice și incluziunea socială.

Principalele idei de la care a pornit acest proiect sunt:

* semnificația de a cunoaște cauzele schimbărilor climatice și impactul probabil asupra naturii și ființelor umane și ce măsuri de precauție pot fi luate atenuarea schimbărilor climatice;

* conștientizarea schimbărilor climatice asupra participanților la proiect, vizibilă in dorința participanților să se implice in promovarea conștientizării schimbărilor climatice și să le reducă la nivel național;

* existenţa, in aceste regiuni, contexte sociale asemănătoare: studenți de diferite culturi și etnii, din medii diferite și educație, cu dizabilități sau dificultăți de invățare;

Mai multe detalii găsiți aici

Proiectul Oaza din Cerchez

Săptămana verde a debutat, luni 11 aprilie 2022, cu proiectul reamenajării spațiului verde numit Oaza din Cerchez, care se va incheia la sfarșitul lunii mai.

Reamenajarea Oazei din Cerchez, ca spațiu de agrement și relaxare, atat pentru desfășurarea unor activități cu caracter educațional, cat și pentru recreere intr-un mediu ambiental sigur și plăcut pentru elevii colegiului nostru, este absolut necesară și va fi realizată prin voluntariat și donații de flori și plante decorative.

In perioada 12 aprilie-3 mai, clasele care doresc să participe la realizarea proiectului Oaza din Cerchez vor desena un plan de amenajare a spațiului verde.

Echipa de proiect va alege planul potrivit și va impărți sarcinile de lucru pentru fiecare clasă.

Mai multe detalii despre finalizarea acestui proiect găsiți pe pagina de Facebook la liceului www.facebook.com/cerchezoficial

Săptămana Mondială a Spațiului Cosmic 2022

Agenția Spațială Romană (ROSA) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, vă invită să participați la ediția din 2022 a Săptămanii Mondiale a Spațiului (WSW), cel mai mare eveniment public din lume dedicat celebrării spațiului, ce are loc anual in lume! Tema ediției de anul acesta este: Spațiul și Sustenabilitate

Mai multe detalii găsiți aici

Proiectul Erasmus+ Spune DA dezvoltarii profesionale

Proiectul Spune "DA" dezvoltării profesionale are ca scop oferirea de șanse educative egale, in vederea integrării mai eficiente a elevilor pe piața forței de muncă. Partenerii proiectului, Tellus College Spain-Salamanca, Didaxe Cooperativa Sociale A.R.L. -Italia-Torino, Tellus Education Group UK-Plymouth, au o vastă experiență și implementează standarde de inaltă calitate și bune practici in organizarea stagiilor de practică, in funcție de profilul grupului țintă, de domeniul de formare și de nevoile proiectului.

Mai multe detalii despre acest proiect găsiți aici

Săptămana Mondială a Spațiului Cosmic 2020

Agenția Spațială Romană (ROSA), vă invită să participați la ediția din 2020 a Săptămanii Mondiale a Spațiului (WSW), cel mai mare eveniment public din lume dedicat celebrării spațiului, ce are loc anual in lume!

Tema ediției de anul acesta este: Sateliții imbunătățesc viața

Mai multe detalii găsiți aici

Să descoperim impreună Romania autentică

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez este organizator al proiectului municipal Să descoperim impreună Romania autentică.

Mai multe detalii gasiti aici

Proiectul concurs interjudețean Valori culturale europene

Proiectul se află inscris in lista activităților educative regionale și interjudețene din anul 2020, la poziția 374

Mai multe detalii gasiti aici