NOUTĂȚI

 

!    BURSE AN ȘCOLAR 2018-2019

 

            Perioada de depunere a dosarelor 10-21.09.2018 după următorul program: Luni, joi, vineri 8.00-12.00 marți, miercuri 12.00-17.00

            Informații suplimentare și cereri de la diriginți.

 

!    PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA a-IX a LICEU (actele necesare le găsiți la secțiunea Acte necesare):

 

DE MARȚI 10.07.2018 PÂNĂ VINERI 13.07.2018 ÎN INTERVALUL ORAR 8.00-17.00

!    Programarea corigențelor și a situațiilor neîncheiate la clasele terminale (clic aici)

 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE-IULIE 2018!

Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2018 se vor susține la Colegiul Tehnic Energetic, Aleea Podul Giurgiului nr.5, tel: 021.450.06.30 MULT SUCCES!!!

 

!    BURSE SOCIALE SEMESTRUL II-AN ȘCOLAR 2017/2018-Toate dosarele pentru burse depuse la începutul semestrului II au fost aprobate. Relații suplimentare la diriginți.

 

!    PROGRAM DEPUNERE DOSARE BURSE SEMESTRUL II

   

                    *pentru săptămâna 12-15.02: Luni, Marți, Miercuri, Joi -- 8.00-14.00

                    *pentru săptămâna 19-23.02: Luni, Marți, Miercuri -- 8.00-15.00, Joi -- 14.00-16.00, Vineri -- 10.00-12.00

 

!    PROGRAM ÎNSCRIERE EXAMEN BACALAUREAT

                        29 ianuarie--2 februarie 2018

             Program: Luni-10,00-17,00; Marti-joi-9,00-16,00; Vineri-9,00-12,00

 

!   Rezultatele primei etape a concursului pentru ocuparea postului de secretar

 

    1.Hăbuc Florina-nr. inreg. dosar 5195/21.12.2017-dosar validat

    2.Ilioiu Carmen-nr. inreg. dosar 5226/29.12.2017-dosar validat (este necesară prezentarea cazierului judiciar în ziua concursului)

    3.Manolache Nicoleta Daniela-nr. inreg. dosar 5189/21.12.2017-dosar validat

    4.Nica Liliana-nr. inreg. dosar 5156/19.12.2017-dosar validat (este necesară prezentarea cazierului judiciar în ziua concursului)

 

!   Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” angajează SECRETAR LICEU

 

               Denumirea postului: SECRETAR- post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

                                        Condiţii specifice de participare la concurs:

                                                -nivelul studiilor: medii/postliceale

                                                -vechime în muncă: 5 ani

               Data, ora si locul de desfășurare a concursului:

                                       Proba scrisă- data 15.01.2018 ora 10.00, la sediul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”

                                       Proba practică- data 15.01.2018 ora 13.00, la sediul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”

                                       Interviu-data 15.01.2018 ora 15.00, la sediul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”

                                       Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 29.12.2017 la sediul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” ora 14.00.

                                       Date contact:  021.336.58.90

                Bibliografie proba scrisă:

                                        Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; OMENCS 5079/2016; OMENCS 4742/2016; Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unități al ISMB nr 1637/2016; OMENCS 3844/2016, Codul Muncii

                Bibliografie proba practică:

                                        Sistemul de operare Windows 7/8; Microsoft Office; Utilizare Internet și poștă electronică.

                Acte necesare înscriere la concurs:

                                        -certificat naștere (copie xerox+original); carte de identitate (copie xerox+original); certificat de căsătorie-dacă este cazul (copie xerox+original); diplome de studii + foaie matricolă (copie xerox+original); cazier judiciar; adeverință medicală din care să reiasă ”apt pentru a lucra în învățământ”; documente doveditoare ale cursurilor de perfecționare/calificărilor obținute; curriculum vitae+scrisoare de intenție;

             DOSARELE SE PRIMESC ZILNIC ÎNTRE ORELE 8,00-14,00 LA SECRETARIATUL UNITĂȚII.

 

!   CONCURS ANGAJARE MUNCITOR CU AUTORIZATIE DE FOCHIST

 

Condiții specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: minim școală profesională în specialitate

-vechime în specialitate: 5 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă- data 08.01.2018 ora 10.00, la sediul Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

Proba practică- data 08.01.2018 ora 13.00, la sediul Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

Data limită până la care la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 18.12.2017  la sediul Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” ora 14.00.

Date contact:  021.336.58.90

 

Participare la conferința ”Învață și dă mai departe”

Anul acesta din partea Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez au participat: doamna director Crăciun Adi Nicoleta, doamna Simina Andora Evelina-responsabil activități școlare și extrașcolare și doamna Naghi Elisabeta Ana-profesor matematică.

Conferința a fost dedicată în special unităților  școlare din cadrul IPT școlare care nu sunt implicate  în proiecte E+, tocmai pentru a avea opurtunitatea de a schimba bune practici în domeniu.

Noi, cei care am participat am învățat:

*despre o poveste fără sfârșit: Erasmus
*despre ce putem face
 împreună

*despre o parte din viețile pe care Erasmus le-a schimbat
*despre proiectele cu impact implementate în ultimii 10 ani în România 
*despre cum povestea poate merge mai departe atunci când devenim 
noi povestitorii


Am creat împreună un spațiu de dialog. Am facut schimb de idei. Am găsit exemple și inspirație. Imaginile și prezentările realizate în timpul evenimentului. le puteti găsi la adresa https://www.facebook.com/ErasmusPlusRO/ și http://www.erasmusplus.ro/stire/vrs/IDstire/365

Vă invităm să le parcurgeți și să formăm o echipa pentru a putea povesti la anul că.. am început și  noi să ne alăturăm ECHIPEI ERASMUS!! 

 

!   BURSE ȘCOLARE:

Perioada de depunere a dosarelor: 15-29.09.2017

Program depunere dosare: luni și miercuri-12.00-16.00 & marți și joi-8.00-12.00 & vineri-9.00-11.00

Actele necesare și informațiile suplimentare la diriginții claselor.

 

!   Planificarea examenelor de diferență-sesiunea septembrie 2017 (clic aici)

 

!   Anunt organizare examen promovare (clic aici)

 

!   La secțiunea Bacalaureat se regăsește programarea candidaților pe zile și ore la probele de competențe-examen bacalaureat-sesiunea august-septembrie

 

!   Corigente august-septembrie (clic aici) & situatii neincheiate august-sepembrie (clic aici)

 

!   Rezultatele primei etape a concursului pentru postul de fochist-clic aici-

 

!   Diplome BACALAUREAT-Candidații care au promovat examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2017, își pot ridica diploma de bacalaureat în săptămâna 11-14 iulie în intervalul orar 9,00-15,00. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate. După această perioadă elierarea diplomelor se va face în programul normal cu publicul (marți și joi între orele 13,00-15,00)

 

!   Corigențe clase terminale!!!-clic aici

 

!   Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” angajează muncitor calificat

                                                Denumirea postului: FOCHIST- post contractual vacant pe perioadă nedeterminată.

                                                Condiţii specifice de participare la concurs:

                                                                -nivelul studiilor: minim școală profesională în specialitate

                                                                -vechime în specialitate: 5 ani

                                                Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

                                                                Proba scrisă- data 24.07.2017 ora 10.00, la sediul Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

                                                                Proba practică- data 24.07.2017 ora 13.00, la sediul Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”

                                                Data limită până la care la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 14.07.2017  la sediul Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” ora 14.00.

                                                Date contact:  021.336.58.90

 

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

în vederea stabilirii bugetului necesar pentru ”Proiectarea, furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a sistemului de detectare și avertizare la incendiu”

 

            COLEGIUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE CERCHEZ”, cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 280, sector 5, dorește demararea procesului de achiziție pentru atribuirea contractului ”Servicii de proiectare, furnizare, montare și punere în funcțiune sistem de detectare și avertizare la incendiu”, conform prevederilor legale în vigoare privind securitatea la incendiu.

            Menționăm că aceasta nu reprezintă o cerere de ofertă în vederea atribuirii contractului, ci reprezintă o etapă preliminară de analiză a pieței în vederea stabilirii bugetului necesar, a soluției tehnice și a valorii estimate a viitorului contract de achiziție publică.

            Oferta va conține valorile aferente furnizării serviciilor descrise mai sus, în formă tabelară, inclusiv descrierea detaliată a soluției tehnice și componentelor aferente. Operatorii economici trebuie să fie autorizați conform prevederilor legale în vigoare pentru desfășurarea activităților specifice. Soluția tehnică propusă va asigura un nivel de calitate superior.

            Pentru documentarea și întocmirea unei propuneri corecte din punct de vedere tehnic și financiar, autoritatea contractantă organizează în data de 20.06.2017, ora 10.00, o vizită a amplasamentului pentru operatorii interesați. Persoana de contact: Rădulescu Roxana, nr. telefon: 0723.24.84.35.

            Ulterior vizitării amplasamentului, operatorii interesați vor transmite soluțiile propuse până la data de 22.06.2017, ora 24.00 la adresa de email grigorecerchez@yahoo.com, în atenția Compartimentului Achiziții.

 

 

ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI

în vederea stabilirii bugetului necesar pentru întocmire documentație tehnică în vederea avizării/autorizării pentru Securitate la incendiu

  

            COLEGIUL TEHNOLOGIC ”GRIGORE CERCHEZ”, cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 280, sector 5, dorește demararea procesului de achiziție pentru atribuirea contractului ”Servicii întocmire documentație tehnică în vederea avizării/autorizării pentru Securitate la incendiu”, conform prevederilor legale în vigoare privind securitatea la incendiu.

            Menționăm că aceasta nu reprezintă o cerere de ofertă în vederea atribuirii contractului, ci reprezintă o etapă preliminară de analiză a pieței în vederea stabilirii bugetului necesar, a soluției tehnice și a valorii estimate a viitorului contract de achiziție publică.

            Propunerea va conține valorile aferente tuturor activităților necesare și impuse prin Legea 307/2006, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea va fi prezentată în formă tabelară.

            Pentru documentarea și întocmirea unei propuneri corecte din punct de vedere tehnic și financiar, autoritatea contractantă organizează în data de 20.06.2017, ora 10.00, o vizită a amplasamentului pentru operatorii interesați. Persoana de contact: Rădulescu Roxana, nr. telefon: 0723.24.84.35.

            Ulterior vizitării amplasamentului, operatorii interesați vor transmite soluțiile propuse până la data de 22.06.2017, ora 24.00 la adresa de email grigorecerchez@yahoo.com, în atenția Compartimentului Achiziții.