Regulamentul intern al scolii

 

Misiunea scolii:

 

Misiunea Colegiului Tehnologic “Grigore Cerchez” este să asigure dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, astfel încât să poată corespunde cerinţelor societăţii aflate într-o continuă schimbare.

 

Viziunea şcolii:

 

Motto: Educaţia nu este răspunsul la întrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la toate întrebările. (William Allin)

 

        Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” este o şcoală în slujba comunităţii, capabilă să se racordeze tuturor schimbărilor din mediul exterior, învăţându-i pe elevi că Şcoala de mâine începe chiar azi. De aceea, profilul moral al absolventului Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez” este caracterizat de un set de valori promovate prin însuşi procesul instructiv-educativ desfăşurat:

·       Disciplinăa respecta regulile de comportare: a avea un comportament adecvat oricărei situaţii

·       Respect – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

·       Responsabilitatea duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile ce revin fiecăruia; asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

·       Spirit de echipăa întreţine o legătură spirituală cu ceilalţi membrii ai colectivităţii în vederea atingerii obiectivelor comune

·       Toleranţă – a manifesta îngăduinţă faţă de ceilalţi

 
Hotarari C.A.
 
Asigurarea calitatii
 
Scoala Altfel
 
Orarul scolii
 
Proiecte scoala
 
Cercuri școlare
 
Documente scolare