SECȚIUNE DEDICATĂ COMISIEI PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII

DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

 

Misiunea şi viziunea CEAC

Misiune: Elaborarea conceptuală şi implementarea managementului calităţii în cadrul Colegiului Tehnologic “Grigore Cerchez”, precum şi adaptarea continuă a acestuia la cerinţele învăţământului preuniversitar românesc şi european.

Viziune: Implementarea managementului calităţii în Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” Bucureşti va conduce la crearea unor noi modele de gândire şi de comportament care să ducă la îmbunătăţirea continuă a tuturor proceselor şi activităţilor derulate în domeniul formării şi a activităţilor conexe acestora, la nivelul unităţii de învăţământ.

 

ŢINTE STRATEGICE ALE EVALUĂRII CALITĂŢII

1. Păstrarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin creşterea cu peste 10 % a materialelor şi mijloacelor didactice în anul şcolar 2017/2018

2. Creşterea indicatorilor privind managementul calităţii din şcoală, la cel puţin 10 puncte în anul şcolar 2017/2018

3. Creşterea calităţii documentelor manageriale la nivelul tuturor compartimentelor din şcoală, în anul şcolar 2017/2018

4. Reducerea cu 5% a absenteismului/ neparticipării la cursuri şi a ratei de repetenţie şi creşterea cu 5% a numărului elevilor cu medii anuale peste 7 la sfârşitul anului şcolar 2017/2018

5. Peste 50% din absolvenţii ciclului superior al liceului vor promova examenul de Bacalaureat – sesiunea 2018

6. Peste 90% din absolvenţii ciclului superior al liceului, filieră tehnologică, înscrişi pentru a susţine examenul de certificare a calificării profesionale în 2018, vor promova examenul

7. Creşterea mediei de admitere la liceu în anul şcolar 2017/2018, cu cel puţin 10%

8. Implicarea şcolii în cel puţin 2 proiecte/ programe europene

9. Peste 70% din părinţi participă la cel puţin o şedinţă şcolară pe an, în anul şcolar 2017-2018

 

ORGANIGRAMA CEAC DIN COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ(clic aici)

PROCEDURI OPERATIONALE:

    *Procedura de acces în incinta școlii (clic aici)

    *Procedura privind implicarea părinților în educația instituțională (clic aici)

    *Procedura privind informarea regulată a elevilor și părinților privind rezultatele școlare (clic aici)

    *Procedura privind notarea ritmică (clic aici)

    *Procedura privind prevenirea și combaterea violenței (clic aici)

    *Procedura privind serviciul pe școală (clic aici)

    *Procedura privind stabilirea stilurilor de învățare (clic aici)

 

  Regulament de funcționare CEAC-an școlar 2017-2018

Plan operațional al CEAC-an școlar 2017-2018

Manual calitate-ediția 15-2017-2018

RVRA noiembrie 2017


Raport RAEI-2016-2017

Raportul procesului de autoevaluare 2016-2017

Formular de monitorizare internă-decembrie 2016


Raportul procesului de autoevaluare 2015-2016

Raport evaluare internă 2015-2016

RAEI Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez-2015


Manualul calitatii Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"-ed XI-16.12.2014

Raportul procesului de autoevaluare 2014-Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"

Raport evaluare interna 2014-Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"