ACTE NECESARE ÎN DIFERITE SITUAȚII

 

    Acte necesare înscriere liceu clasa a IX a ZI

                -cerere  tip (care se va completa la sediul unității școlare de către părinte);

                            -copie și original BI/CI elev și părinți (dacă minorul nu are CI/BI, părintele va da o declarație pe propria răspundere că în momentul obținerii, va depune la secretariatul unității școlare o copie);

                            -copie și original certificat de naștere al copilului;

                            -hotărâre de divorț (unde este cazul);

                            -hotărâre de încredințare a minorului  (unde este cazul);

                            -adeverință medicală - cu mențiunea ”apt pentru înscriere liceu”;

                            -fișă medicală  a copilului ;

                            -foaie matricolă  I-VIII, în original ;

                            -adeverință că a susţinut TESTAREA NAŢIONALĂ, în original.

                            -diplomă de absolvire cls. a VIII-a.

 

            Acte necesare înscriere liceu clasa a IX a SERAL ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ

                            -cerere  tip (care se va completa la sediul unității școlare );

                            -copie BI/CI;

                            -copie certificat de naștere;

                            -copie certificat de căsătorie  (unde este cazul);

                            -foaie matricolă pt. clasele I-VIII, in original;

                            -adeverință medicală- cu mențiunea ”apt înscriere liceu”.

 

                PIERDEREA DIPLOMELOR (ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA DUPLICATELOR)

                                            -DIPLOMĂ DE ABSOLVIRE

                                            -DIPLOMA DE BACALAUREAT

                                            -DIPLOMĂ DE ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

                            -cerere  tip (care se va completa la sediul unității școlare );

                            -copie BI/CI;

                            -copie certificat de naștere;

                            -copie certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);

                     -anunț publicat în Monitorul Oficial (este necesar ziarul). Pentru publicare este nevoie să se cunoască seria și numărul diplomei pierdute, dacă titularul nu mai are aceste date se va adresa secretariatului, personal în  program cu publicul (Marți și joi-între orele 13.00-15.00)

                            -declarație notarială;

                            -2 poze ¾.