MISIUNEA ȘI VIZIUNEA COLEGIULUI TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ

Viziunea școlii:

Motto: Educaţia nu este răspunsul la intrebare. Educaţia este calea spre răspunsul la toate intrebările. (William Allin)

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez este o şcoală in slujba comunităţii, capabilă să se racordeze tuturor schimbărilor din mediul exterior, invăţandu-i pe elevi că *Şcoala de maine incepe chiar azi*. De aceea, profilul moral al absolventului Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez este caracterizat de un set de valori promovate prin insuşi procesul instructiv-educativ desfăşurat:

 • Disciplină - a respecta regulile de comportare; a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.
 • Respect - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu in ultimul rand, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitate - a duce la indeplinire cu consecvenţă obligaţiile ce revin fiecăruia; asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Spirit de echipă - a intreţine o legătură spirituală cu ceilalţi membrii ai colectivităţii in vederea atingerii obiectivelor comune.
 • Toleranţă - a manifesta ingăduinţă faţă de ceilalţi.

Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să işi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare in aşa fel incat să formeze elevi care să fie capabili:

 • să aibă un comportament adecvat oricărei imprejurări;
 • să manifeste respect faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
 • să-şi asume responsabilitatea faţă de propriile acţiuni şi să ducă la indeplinire sarcinile ce le revin;
 • să se integreze in colectivitate şi să manifeste solidaritate faţă de aceasta;
 • să fie ingăduitori faţă de cei cu care interacţionează.

Misiunea școlii:

Misiunea Colegiului Tehnologic Grigore Cerchez este să asigure formarea şi dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, care să permită adaptarea la cerințele societății moderne contemporane.

SCURT ISTORIC

 • In 1908, Ecaterina și Emanoil Pache Protopopescu pun bazele clădirii Grupului Școlar Industrial " Grigore Cerchez", clădire căreia in perioada 1953-1958 i se dă forma actuală.
 • Din 1926 clădirea intră in posesia Camerei de Comerț și Industrie, care va inființa in 1931 o Școală de Arte și Meserii, ce funcționează pană la venirea regimului comunist.
 • Profilul tehnic este totuși păstrat prin inființarea in 1966 a unei Școli de ucenici, devenită ulterior Școala Profesională "Tudor Vladimirescu" care va funcționa pană in 1976.
 • In 1976 este inființat Liceul Industrial "Autobuzul", tot cu profil tehnic.
 • In 1998 numele liceului este schimbat in "Grigore Cerchez", unul dintre celebrii arhitecți din Romania anilor 1900-1920, ca o recunoaștere a meritelor acestuia in construirea și renovarea clădirii, făcute cu ajutorul unei importante donații din partea dumnealui.
 • INCEPAND CU 1 SEPTEMBRIE 2009 LICEUL NOSTRU SCHIMBĂ DIN NOU DENUMIREA IN COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ"

In prezent cifrele care ne reprezintă sunt următoarele:

Elevi

Clase (zi, seral, FR)

Săli de clasă

Profesori